English Translation
Ukrainian Translation
Romanian Translation
Russian Translation
Portuguese Translation
Polish Translation
German Translation
Lithuanian Translation
Latvian Translation
Italian Translation
Spanish Translation
French Translation
Slovak Translation
Brazilian Translation
Czech Translation
Dutch Transaltion
Arabic Translation
Hungarian Translation
Bulgarian Translation

Česko-Anglické nebo Anglicko-České překladatelské služby

Naše nejpopulárnější překladatelské služby zahrnují překlady dokumentů z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny. Máme vyhrazeného překladatele a tlumočníka, který Vám poskytne bezchybný překlad řady typů dokumentů. Tyto dokumenty jsou uvedeny dále a zahnují:

  • Technické, právní a ekonomické dokumenty
  • Texty pro použití na webových stránkách
  • Osobní dokumenty

Také poskytujeme řadu edičních služeb včetně přípravy dokumentu, formátování a kontroly. Toto je upřesněno v části o dokumentech na našich webových stránkách; pro více informací prosím kliknete zde

1. Překlad technických dokumentů

Můžeme přeložit jakékoli technické dokumenty podle Vaší potřeby: vědecké texty, názvy surových matiriálů, vybavení katalogů, technické příručky, příručky pro opravu nebo instrukce. Pokud je třeba, dodržíme originální formát dokumentů, zachováme pozici obsažených rovnic, čísel, fotografii a překlad titulků, které je doprovází.

Technické dokumenty často obsahují zkratky, složená slova nebo speciální terminologii. V tomto případě je pro nás nejužitečnější, když zákazník může poskytnout vysvětlivky těchto termínů pro to, abychom Vám mohli poskytnout nejpřesnější a nejvhodnější možný překlad.

2. Překlad ekonomických dokumentů

Naši profesionální překladatelé jsou také zběhlí v překladu finančních dokumentů jako je například účetní rozvaha, smlouva o půjčce, kontrakt a bankovní záruka. Tyto dokumenty vyžadují podrobné znalosti specifických finančních a ekonomických pojmů v české ekonomice, účetnických normách, pojištění a v další ekonomické terminologii. Náš tým je odborně vyškolen v tomto oboru a poskytne Vám překlad kterému můžete důvěřovat.

Také překládáme výkazy o hospodaření, výroční zprávy, zprávy pro auditora, dohody a investiční záznamy.

3. Překlad právních dokumentů

Udělali jsme překlady řady českých právních dokumentů včetně smluv, dohod, stanov a zákonných dokumentů. Náš překladatel je zkušený v používání náležité specifické terminologie a přeloží Vaše dokumenty s důrazem na podrobnost, srozumitelnost jazyka a diskrétnost právních dokumentů. Celý překládaný právní dokument zkontroluje český právní poradce a pokud je potřeba tak i advokát, aby se ujistily, že byla zachována úplnost a smysl původního dokumentu.

4. Překlad odborných dokumentů

Pokud je třeba můžeme přeložit odborné dokumenty jako jsou prezentace, knižní texty a marketingové/propagační materiály. Naši překladatelé zajistí, že si tyto překlady z originálu ponechají vysokou kvalitu slohu, aby tím odrážely Vaši profesionalitu v přeloženém textu. To je také klíčové pro knížky, webové stránky a speciální nebo osobní texty. Pokud se text dostane k vybrané skupině čtenářů, pro koho je překlad slohu prezentace druhořadý, tak doporučujeme obyčejný překlad. Tyto dokumenty mohou zahrnovat překlad diplomů, vnitropodnikových dokumentů a smluv.

5. Překlad osobních dokumentů

Zahrnuje překlad českých pasů, diplomů, certifikátů a dopisů. Tyto dokumenty bežně vyžadují notářské ověření; pro více informací, se prosím podívejte na oddíl o certifikátech na naších webových stránkách kliknutím zde.

6. Dodatečné služby

K našim překladatelským službám poskytujeme i řadu dodatečných služeb. Pokud je třeba, tak jsou tyto služby také dostupné odděleně k naším hlavním překladatelským službám.

Tyto služby zahrnují Apostily, konzultaci legislativy českých dokumentů, české notářské ověření nebo certifikát s pečetí společnosti na každé z právně ověřené kopii, podle potřeby. Prosím klikněte zde pro zobrazení naši certifikační činnosti.

Každá naše práce je rychlá; pokud ale naléhavě potřebujete překlad z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny, můžeme se přizpůsobit a poskytnout Vám hotové dokumenty včas před posledním termínem. Prosím klikněte zde pro zobrazení naších výhodných cen pro expres služby a naše bezkonkurenční ceny pro všechny ostatní služby.

Pokud máte jakékoli otázky týkající se našich překladů nebo jakýchkoli dalších služeb, neváhejte a kontaktujte nás! Zastihnete nás na emailu mateusz@ales.ie, můžete zavolat na 085 103 52 52 nebo nás navštívit osobně v naší kanceláři v Dublinu (podívejte se na kontaktuje nás pro více informací). Náš vyhrazený český konzultant zvládne jakékoli Vaše dotazy v angličtině nebo v češtině, podle Vaších potřeb.

 

Contact Information

You can find us in Dublin city center on O’Connell Street and the Bachelors Walk (Look on the map), every day except Sundays and holidays, from 9 a.m. to 6.30 p.m. We decided on this time table because we thought of you, so as to make it easier for you to step by our agency before and after your working days and you will be always more than welcome.

Telephone / fax (00353) 1 8728179 | Matt: 085 103 52 52
Email Please email us: mateusz@ales.ie
Map Location map
Websites www.apostille.ie | www.ales.ie
Address

3rd Floor, 55 Lower O’Connell Street, Dublin 1, Ireland

Opening hours 9:00 to 18:00, Monday to Friday, 10 to 14.00 Saturday.