English Translation
Ukrainian Translation
Romanian Translation
Russian Translation
Portuguese Translation
Polish Translation
German Translation
Lithuanian Translation
Latvian Translation
Italian Translation
Spanish Translation
French Translation
Slovak Translation
Brazilian Translation
Czech Translation
Dutch Transaltion
Arabic Translation
Hungarian Translation
Bulgarian Translation

Ověření dokumentů

Můžeme Vám poskytnout překlady s řadou druhů ověření, vše záleží na typu dokumentu a způsobu požadovaného ověření. Tyto způsoby jsou uvedeny dále. Pro více podrobností o naších překladech a přípravných službách, prosím klikněte zde.

Ověření překladů:

1. Překladatelem

Překladatelská agentura nebo překladatel osobně ověří překlad, který pro Vás připravil. Toto ověření potvrzuje, že je překlad správně přeložen z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny a že je stejný jako originál. Prosím klikněte zde pro zobrazení našich výhodných cen.

2. Advokátem nebo notářem

Toto ověření potvrzuje podpis překladatele a poskytuje ověření překladu. Překlad je připojený ke kopii originálního dokumentu a k čestnému prohášení. Překladatel podepisuje překlad, aby ověřil jeho přesnost, jak je popsáno výše, v přítomnosti advokáta nebo notáře který následovně ověří pravost překladatelova podpisu.

Podle toho, jaké úřední razítko je potřeba, cena tohoto ověření se bude pohybovat mezi €15 a € 25.

Úřední ověření dokumentu

K úřednímu ověření dokumentu advokát nebo notář osvědčí, že dokument byl vystaven a vznikl v Irsku. Obvykle si za tuto službu účtujeme €15-€25.

Pokud se rozhodnete použít tento dokument v zahraničí, možná budete potřebovat razítko Apostily na tento dokument. Pro více informací, prosím klikněte zde, nebo navštivte naše partnery na www.apostille.ie.

Ověření kopii originálního dokumentu

Pokud je potřeba, můžeme ověřit, že kopie originálu jsou pravé a přesně se shodují s originálem. Podle toho, jaké úřední razítko je potřeba, cena tohoto ověření se bude pohybovat mezi €10 a €15.

Notářsky ověřené překlady českých dokumentů

V některých případech, kdy se české překlady mají použít v zahraničí, může být potřeba jejích notářské ověření. To zahrnuje ověření překladu notářem pokud je to potřeba. Když je tento dokument úrčen k použití v zemi, kde není čeština oficiálním jazykem, jako jsou například české dokumenty, úrčené k použití v Irsku, je potřeba razítko Apostily k potvrzení země původu. Naši partneři v Praze mohou potvrdit, úředně ověřit nebo opatřit Apostilou jakýkoli dokument, vystavený v České Republice, nebo Slovensku pro použití v Irsku nebo v jiné zemi. Pro více informací se prosím podívejte se na oddíl o Apostile kliknutím zde.

Chceme Vám poskytnout ty nejlepší služby, jaké můžeme. Za účelem toho, abychom zajistili, že Váš dokument je připraven nejvíc vyhovujícím způsobem, prosíme, abyste nás informovali o účelu překladu dokumentu a o požadovaných ověřeních. Můžeme ověřit jen dokumenty, které byly přeloženy našími překladateli, pokud už ale máte překlad dokumentu, můžeme ho nejprve zkontrolovat a až po té ověřit, jakýmkoli způsobem popsaným nahoře.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně správného typu ověření pro Vás nebo ohledně potvrzení předem přeložených dokumentů, neváhejte a kontaktujte nás. Zastihnete nás na emailu mateusz@ales.ie, můžete zavolat na 085 103 52 52 nebo nás navštívit osobně v naší kanceláři v Dublinu (podívejte se na kontaktuje nás pro více informací). Náš vyhrazený český konzultant zvládne jakékoli Vaše dotazy v angličtině nebo v češtině, podle Vaších potřeb.

 

Contact Information

You can find us in Dublin city center on O’Connell Street and the Bachelors Walk (Look on the map), every day except Sundays and holidays, from 9 a.m. to 6.30 p.m. We decided on this time table because we thought of you, so as to make it easier for you to step by our agency before and after your working days and you will be always more than welcome.

Telephone / fax (00353) 1 8728179 | Matt: 085 103 52 52
Email Please email us: mateusz@ales.ie
Map Location map
Websites www.apostille.ie | www.ales.ie
Address

3rd Floor, 55 Lower O’Connell Street, Dublin 1, Ireland

Opening hours 9:00 to 18:00, Monday to Friday, 10 to 14.00 Saturday.